Yhdistyksen järjestyssäännöt

23.1.2003

Jyväskylän Opiskelevat Partiolaiset – JOPA ry:n järjestyssäännöt. Näitä sääntöjä noudatettakoon Jyväskylän Opiskelevat Partiolaiset – JOPA ry:n kaikissa tapahtumissa.

Yhdistyksen tapahtumissa noudatettakoon varovaisuutta ja hyvän tavan mukaista käyttäytymistä, erityisesti päihteiden osalta.

Yhdistys ei vakuuta ulko- eikä varsinaisia jäseniään, joten toiminnassa sattuneista henkilövahingoista ja vahingoista henkilökohtaiselle omaisuudelle vastaa jokainen jäsen itse. Vahingoista kolmannelle osapuolelle vastaa pääsääntöisesti jokainen jäsen itse. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan kuitenkin katsoa yhdistyksen olevan kokonaan tai osittain korvausvelvollinen.

Mikäli tapahtumalla on nimetyt järjestäjät, ohjaavat he kyseisen tapahtuman ympärillä käytävää toimintaa ja heidän ohjeitaan on ehdottomasti noudatettava. Mikäli tapahtumalla ei ole nimettyjä järjestäjiä, ohjaa hallitus tapahtuman ympärillä käytävää toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet voivat harkintansa mukaan, huomioiden 1§:n säädökset, käyttää yhdistyksen kanssa yhteistyössä olevien yhdistysten ja järjestöjen tunnuksia, kuten partiohuivia ja -asua.
Ja mikä tärkeintä: Pyrittäköön oikeaan, edistettäköön toveruutta ja yhteistyötä yli kaikkien rajojen. Toimittakoon pilke silmäkulmassa ja kieli poskella, yksin ja yhdessä, yhteiseksi hyväksi, ja sen vuoksi pyrkiköön kukin suorittamaan tehtävänsä niin, että hyvä tulee.